Աւետիֆոն

Ենիգաբույի համար պէտք եղող “glissando” ձայնը Աւետիֆոնի օգնութեամբ ձեռք ձգեցի։ Աւետիֆոնը ալթօ սաքսաֆոնի լեզուակ, PVC խրողովակներէն բաղկացող իրան և ձայնը բարձրացնող  առձագանքիչով երեք մեծ մասերէ կը կազմուի։

Նուագարանը կառուցելու համար 1,75սմ և 1,5սմ տրամագիծեռ ունեցող խողովակնեռ գործածեցի։ Նպատակս «glissando»  ձայն մը ձեռք ձգել էռ, աս ալ իրարու մէջ մտած խողովակներով պիտի ստանայի։ Նեղ խողովակին լայն խողովակի մէջ սահումով յառաջ եկող զանազան երկարութիւններ առիթ տուաւ տարբեր ձայնանիշեր ստանալուն։

Եթէ նուագառանը մանրամասնութեամբ ուսումնասիրելու ըլլանք՛

PVC խողովակներուն հետ յարմարութեան պատճարաւ ալթօ սաքսոֆոնի գործածեցի։

Արտարութեան ընթացքին դժուարութիւն ունեցայ PVC խողովակներուն տրամագիծերուն նախատիպին յարմարցնելը։ Նեղ խողովակին տրամագիծը, շուրջը պանթ փաթթելով լայնցուցի, այսպեսով խնդիռը լուծոօեցավ։

Աւետիմպայի կարուցման՛ ընթացքին նշմառեցի որ նուագարան մը կառուցել otoregresif ժամանակահատուած մըն է։ Սկիզբը սրինգի նման մի առանցգով նուագարան մը շինելու նպատակ ունեի։ Բայց փորձերուս ժամանակ հասկցայ որ, հաստ ձայն հանելու համար թեւերս երկարութիւնը պիտի չբաւեր, անկարելի էր։

Վերջապես Աւետիֆոնը երկրորդ օգթաւեն քառեակ (perfect fourth) տուող, նուագելու ընթացքին “glissando” ձեռք ձգելիք այս միջոցներուն ուզած առաքութիւնը ստանցուած նուագարան մը եղաւ։ Բայց վերջին անգամ ըլլալով պէտք էռ ձայնին ուժգնութիւնը բարձրացնել։ Ասոր համար  ալ նուագի վերջաւորութըան ալումինէ տուփ մը աւելցնելով նախատեսածէս լաւ կատարում ստացայ։

Figure 2.1 Կտորներու ձեւով և միացած ձեւով Աւետիֆոն

Figure2.2  Ներսի խողովակը և ձայնանիշերուն գիծերը ցոյց տոււղ, կտորներու ձեւով Աւետիֆոն