Project Gomidas

Project Gomidas’ը, Կոմիտասի Պատարագին ձայնանիշները բծախնդրութեամբ և Վարդան Սարգսյան’ի 1945 տպագրութեան պատշաճ թուային միջավայրին անցնելու ծրագրին է։ Ծրագրին նպատակն է՝ երաժշտութեան միջավայրէն հեռու ըլլալով հանդերձ, սորվելու նպատակ ունեցող անձներուն առիթ տալ ու առանձ օգնութեամբ սորվելու և ինքնազարգանալու կարելիութիւնը ընծայելն է։

Ծրագրիս մէջ “musescore” գործադրութիւնը նախընտրեցի։ Նպատակս անվճառ կերպով թէ “online” օգտագործուի և թէ այս յայտագիրի օգնութեամբ իրենձ “partistyon”ները ունկնդրելու և ասոնց միչեւ նախընտրածը առաջ բերելու ևայլն տարբերակները մատուցանելն է։

Կոմիտասը շատ սիրող և իրեն պարտական զգացող երաժիշտ մը ըլլալով այս յայտագիրով իրեն երաժշտութիւնը այսօրուայ թուային աշխարհի փոխանցել և աւելի հասանելի դարձնել ինծի համար պատիւ է։

Այս յօդուածը նուիրած է Պոլսոհայ համայնքի համար ծառայող Պարոն Յարութիւն Շանլըյի յիշատակին, որը՝ ոչ մի ճիգ չխանելով կատարած է իր սուրբ գործնէութիւնը։Հայր Մեր - Hayr Mer  sheet music arranged by Avedis Özdemir for SATB

Հայր Մեր
Hayr Mer

Hayr Mer
Հայր Մեր
The Divine Liturgy of the Armenian Church
Gomidasian Badarak

Բարեխօսութեամբ - Parehosutyamp sheet music arranged by Avedis Özdemir for SATB

Բարեխօսութեամբ
Parehosutyamp

Բարեխօսութեամբ
Parehosutyamp
The Divine Liturgy of the Armenian Church
Gomidasian Badarak

Քրիստոս Ի Մէջ Մեր Յայտնեցաւ - Krisdos i Mech Mer Haydnetsav sheet music arranged by Avedis Özdemir for SATB

Քրիստոս Ի Մէջ Մեր Յայտնեցաւ
Krisdos i Mech Mer Haydnetsav

Krisdos i Mech Mer Haydnetsav
Քրիստոս Ի Մէջ Մեր Յայտնեցաւ
Gomidasian Badarak

ՃԱՇՈՒ ՇԱՐԱԿԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՅՑԻ ԾՆՆԴԵԱՆ - Cashu Sharagan Crakaluytsi Dzınıntyan sheet music arranged by Avedis Özdemir for SATB

ՃԱՇՈՒ ՇԱՐԱԿԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՅՑԻ ԾՆՆԴԵԱՆ
Cashu Sharagan Crakaluytsi Dzınıntyan

ՃԱՇՈՒ ՇԱՐԱԿԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՅՑԻ ԾՆՆԴԵԱՆ
Medzatsutse
The Divine Liturgy of the Armenian Church
Gomidasian Badarak

Սուրբ Աստուած - Surp Asdvadz sheet music arranged by Avedis Özdemir for SATB

Սուրբ Աստուած
Surp Asdvadz

Սուրբ Աստուած
Surp Asdvadz
The Divine Liturgy of the Armenian Church
Gomidasian Badarak

Սուրբ Սուրբ - Surp Surp sheet music arranged by Avedis Özdemir for SATB

Սուրբ Սուրբ
Surp Surp

Սուրբ Սուրբ
Surp Surp
The Divine Liturgy of the Armenian Church
Gomidasian Badarak

Քրիստոս Պատարագեալ - Krisdos Badarakyal sheet music arranged by Avedis Özdemir for Choral, SATB

Քրիստոս Պատարագեալ
Krisdos Badarakyal

Քրիստոս Պատարագեալ
Krisdos Badarakyal
The Divine Liturgy of the Armenian Church
Gomidasian Badarak

Լըցաք - Lıtsak sheet music arranged by Avedis Özdemir for SATB

Լըցաք
Lıtsak

Լըցաք
Lıtsak
The Divine Liturgy of the Armenian Church
Gomidasian Badarak
Խորխուրդ Խորին - Khorkhurt Khorin sheet music arranged by Avedis Özdemir for Choral

Խորխուրդ Խորին
Khorkhurt Khorin

Խորխուրդ Խորին
Khorkhurt Khorin
The Divine Liturgy of the Armenian Church
Gomidasian Badarak

Հայր Երկնաւոր - Hayr Yergnavor sheet music arranged by Avedis Özdemir for Choral

Հայր Երկնաւոր
Hayr Yergnavor

Հայր Երկնաւոր
Hayr Yergnavor
The Divine Liturgy of the Armenian Church
Gomidasian Badarak

Յամենայնի - Hamenayni sheet music arranged by Avedis Özdemir for Choral

Յամենայնի
Hamenayni

Յամենայնի
Hamenayni
The Divine Liturgy of the Armenian Church
Gomidasian Badarak

Որդի Աստուծոյ - Vorti Asduzdo sheet music arranged by Avedis Özdemir for Choral

Որդի Աստուծոյ
Vorti Asduzdo

Որդի Աստուծոյ
Vorti Asduzdo
The Divine Liturgy of the Armenian Church
Gomidasian Badarak

Հոգի Աստուծոյ - Hoki Asdudzo sheet music arranged by Avedis Özdemir for Choral

Հոգի Աստուծոյ
Hoki Asdudzo

Հոգի Աստուծոյ
Hoki Asdudzo
The Divine Liturgy of the Armenian Church
Gomidasian Badarak

Որ Յանէից - Vor Haneits sheet music arranged by Avedis Özdemir for Choral

Որ Յանէից
Vor Haneits

Որ Յանէից
Vor Haneits
The Divine Liturgy of the Armenian Church
Gomidasian Badarak